Advertorial reklam, tanıtıcı reklamlar olarak bilinir ve yayınlanan programın gerçekleştiği alan içinde sunulmaktadır. Reklamdaki amaç, görevlendirilen kişi tarafından ürün veya hizmetin en anlaşılabilir şekilde seyirciye tanıtılmasıdır. Aktarılmak istenen mesaja göre senaryo oluşturulur, program ortamı şekillendirilir ve ürün tanıtımı yapılır. Bu reklamlar izleyici rahatsız edebilecek uzunlukta yapılmamalı, en optimum şekilde programa entegre edilmelidir. Tanıtıcı reklamın aynı zamanda dikkat çekici olması gerekir. Entegrasyon ve dikkat çekicilik açısından en önemli ve göz önünde bulundurulması gereken faktör, program içinde en etkin rol alan kişinin veya uzman kişilerin reklamın ana karakteri olmasıdır. Tanıtıcı reklamlarda diğer önemli faktör ise, hazırlanan metindir. Tüketiciye olabilecek en kısa ve öz yoldan ulaşabilmek için kullanılan formatlar genellikle makale ya da haber formatıdır. Bu nedenle advertorial reklamlar haber değeri taşır, müşterinin bunu kavrayabilmesi için çoğunlukla ekran köşesinde ‘Bu bir reklamdır’ ibaresi kullanılır.

Geri dönüşün daha iyi sağlanması beklenen bu reklam türünde asıl amaç bilgilendirmedir. Advertorial kelimesi de bunu özetlemektedir. Hedef, müşteriye, genellikle spesifik bir ürün veya hizmet hakkında optimum zamanda olabildiğince çekici ve bilgilendirici bir sunum yapmaktır. Reklamın tasarımı uzun bir metinden oluştuğu için diğer reklam türlerine göre çok daha spesifik bir prezentasyon yapılabilmektedir. Spot reklamlardan önemli ve efektif farkı, program sırasında yapılmasından dolayı izlenme oranının yüksek olması ve program içeriğiyle ilintili olduğu için, programa ilgi duyan seyircinin ürüne de ilgi duyma olasılığının fazla olmasıdır. Advertorial tanıtımlarda. çarpıcı başlıklara, logolara veya görsel efektlere ihtiyaç yoktur. Hedef kitle kesin olarak belirlenmiş, programa ilgi duyan birinin izleyeceği neredeyse kesin ihtimal dahilinde olan bir reklam türüdür. Spot reklamlara göre daha risksiz ve daha az maliyetlidir.

Advertorial reklamların bilgi içermesi ve editoryal bir dilin kullanılması, onları güvenilir kılar. İçinde uzmanların olması, bilimsel bilgilerin verilmesi ya da bilimsel bir dil kullanılması insanlarda güven duygusu yaratır. Tanımlayıcı olan dil, izleyicide öğrenme isteği ve merakı da uyandırır. Buna en iyi örnek olarak, sık sık görülen diş sağlığı reklamları akla gelmektedir. Reklamın ana mesajını veren kişi bir diş hekimidir. İnsanlar uzmanların fikrini ve bilimselliğini duymak ve benimsemek isterler. Toplumumuzda da advertisement reklamların en çok bu şekilde kullanılması, özellikle hekimlere duyulan bir güvenin sonucu olarak sık sık karşımıza çıkar. Advertorial reklamlar hazırlanırken, ister video ister metin formatında olsun mutlaka editoryal bir dil kullanılmalıdır. Aynı zamanda editoryal ve bilimsel dilin hedef kitle için anlaşılabilir hale getirilmesi de çok önemlidir. Tutarsız görünen ya da anlaşılamayan reklamlar ilgi çekmez ve seyircide güvensizlik yaratır. Hedef kitlede dikkat edilmesi gereken konu ise, yaş gruplarıdır. Yaşlı kitlelere veya çocuklara hitap eden advertorial reklamlar tasarlamak etkili bir yatırım olmayabilir. Bahsedilen kitleler bilgi edinmeye daha kapalıdır. Hedef kitleyi iyi analiz etmek ve buna göre içerik tasarlamak ve sürekli içerik üretmek bu reklam türünde daha önemlidir. Advertorial reklamlar bu bağlamda günümüzde internet ortamında daha fazla kullanılmaktadır. Sosyal medya ve internet reklam sistemi Tv den daha komplike ve dallara ayrılmıştır. İnternet reklamcılığı daha fazla teferruat ile işlediğinden, advertorial reklamlar bu mecrada daha fazla yer edinebilmektedir. Kaliteli, bilgilendirici içerikler hazırlamak ve bunları sunabilmek internet dünyasında daha popüler ve daha büyük kitlelere ulaşma imkanı tanıdığı için ön plana çıkmaktadır. İnternet dünyasında müşteri sadece tüketici konumunda değil, gönüllü bir referanstır. Advertorial reklamlar bu imkani internet dünyasında Tv ye göre daha fazla sağlayabildiğinden dolayı günümüzde bu mecrada daha fazla yer edinmektedir.