Bant reklam program yayını esnasında şerit şeklinde görsel bir tanıtım olan, direkt olarak izleyiciyi hedef alan bir reklam türüdür. Bant reklam ekranın maksimum %20’sini kaplayacak şekilde yayınlanır. Yaygın olarak 8 saniye yayınlanır. Maliyeti, direkt olarak izleyiciye hitap etmesi, program sırasında oluşturulması açısından, kuşak tanıtımlara göre daha fazla olmaktadır. Bu yönden bakıldığında; internet mecrası oldukça gelişmesine rağmen, halen bütün sosyoekonomik kesime hitap eden araç olan televizyonda, bütün kitlelere hitap edebilen bir tanıtım şeklidir.

Bant tanıtım görseldir ve kısadır. Verilmek istenen mesaj oldukça net bir şekilde belirlenmeli ve yayın akışında gerçekleştiği için dikkat çekmeli, seçilen logo, animasyon ve argümanlar dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Her reklamda bulunması gereken asıl özellik, hedef kitlenin iyi belirlenmiş oluşudur. Hedef kitlenin ekran başında geçirdiği zamanlar özellikle belirlenmelidir. Örnek olarak; bir cilt bakımı ürününün gündüz kuşağı programlarında, bir otomobil lastiği ürününün ise akşam vakitlerinde veya futbol müsabakası saatlerinde tanıtımının yapılması, reklamdan alınan verimi optimum seviyeye çıkarmaktadır. Yine aynı şekilde, bir oyuncak reklamının çocuk kanallarında, reytingin en yüksek olduğu saatlerde tanıtımının yapılması en yüksek verimi getirir. Topumun iş dağılımı ve sosyal statüye bakıldığı zaman bant reklamların iş saatleri dışında yayımlanması da çoğunlukla doğru bir tercih olabilmektedir. Seyirciler için bant reklamın dikkat çekmesi, kaçınılmaz bir durumdur. Seyirci hem kısa süreli olarak reklama odaklanabilir, hem de program yayını devam edeceğinden dolayı, ekran başından ayrılmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında spot reklamlar gibi bir risk içermez, seyircide bir nevi refleks olan reklam başlayınca kanal değiştirme alışkanlığına fırsat tanımaz.Bu reklamların fiyatlandırılmaları oldukça değişken olabilmektedir. Hangi programda, ne zaman yayınlandığına göre fiyatlandırılır, özellikle bazı popüler kanalların veya programların ücretlendirmesi doğal olarak reytinge göre şekillenmektedir. Bant reklamı tasarımları dikkatli ve özenli yapılmalıdır. Bu reklamlardaki amaç, minimal zamanda etkili bir şekilde tanıtımı seyirciye iletmektir. Slogan kısa ve akılda kalıcı, istek uyandırıcı olmalı; ezberlenebilmelidir. Kullanılan logolar, semboller ve şekiller göze hitap etmeli, banttan taşmayacak şekilde boyutu belirlenmeli, renkler programın temasıyla uyumlu, rahatsız etmeyecek şekilde seçilmelidir. Bant reklam özenli hazırlandığında ve etkili şekilde sunulduğunda, tüketici oranını artırmakta, markanın hem isim hem maliyet açısından büyümesine ciddi olarak katkı sağlamaktadır. Bant reklamlar 8 saniye sürse bile, insanlar bu reklamlara daha kısa süre odaklansa bile, etkili bir şekilde sunulduğunda; spot reklamlardan çok daha iyi sonuçlar verebileceği bilinmektedir. Spot reklamların daha maliyetli gelmesi veya daha fazla uğraş gerektirdiğini düşünen alıcılar, bant reklam ile de seyirciyi başarıyla tüketici olarak çekmeyi sağlayabilirler. Alınacak sonuçlar düşünüldüğünde bant reklamlar göreceli olarak oldukça ekonomiktir. Daha önce değindiğimiz gibi maliyet reytinge göre hesaplanır ve şu yöntem izlenir:

reyting x saniye x cpp (reyting başına düşen maliyet)

Bant reklamlar daha çok firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bu noktada bir firma, ürünlerine yönelik reklamlarını hangi temayla ne zaman yayınlayacağını dikkatle belirlemesi gerekir, hedef kitlenin analizi dikkatle yapılmalıdır. Yaratıcı fikirler ve tasarım bilgisi birleşince izleyicinin dikkati göze küçük gelen bir bant reklamla bile kolaylıkla çekilebilir. Hatta yaratıcılık ve ilgi çekiciliğe bağlı olarak spot reklamdan daha başarılı bile olabilir, insanların bilinçaltına daha etkili bir şekilde işlenebilmektedir. Artık günümüzde medya dünyası bunun farkına varmaktadır. Reklamları kısa, öz, minimalleştirilmiş ve daha kolay içselleştirilebilen şekilde tasarlamak, hedefe çok daha kısa ve etkili bir şekilde varılmasını sağlar.